Beneficjent VISUAL EFFECT SEBASTIAN PAWLICA
realizuje projekt pn.


„Wdrożenie samoobsługowego urządzenia do platformy lojalnościowej – Navishopper Touch w oparciu o projekt wzorniczy dla Visual Effect”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Cele i planowane efekty projektu: rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożone zostanie samoobsługowe urządzenie do platformy lojalnościowej Navishopper Touch w celu usprawnienia działania oraz podniesienia dostępności programu lojalnościowego Navishopper dla centrów handlowych. Wdrożeniu do oferty nowatorskiego urządzenia pozwoli na rozwój firmy, zwiększenie przychodów oraz znacząco poprawi pozycję konkurencyjną Visual Effect.

Wartość projektu: 599 256.00PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 414 120.00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem biuro@visual-effect.pl.