Visual Effect Sebastian Pawlica realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Wdrożenie innowacji technologicznej do zarządzania nowoczesnym, zintegrowanym systemem lojalnościowym implementowanym w sklepach/galeriach wielkopowierzchniowych".

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w skali Przedsiębiorstwa.

Efektem projektu jest wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych, marketingowych oraz technologicznych umożliwiających utrzymanie konkurencyjności Przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie projektu z UE: 426 445,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 617 091,00 PLN
Beneficjent VISUAL EFFECT SEBASTIAN PAWLICA
realizuje projekt pn.


„Wdrożenie samoobsługowego urządzenia do platformy lojalnościowej – Navishopper Touch w oparciu o projekt wzorniczy dla Visual Effect”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Cele i planowane efekty projektu: rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożone zostanie samoobsługowe urządzenie do platformy lojalnościowej Navishopper Touch w celu usprawnienia działania oraz podniesienia dostępności programu lojalnościowego Navishopper dla centrów handlowych. Wdrożeniu do oferty nowatorskiego urządzenia pozwoli na rozwój firmy, zwiększenie przychodów oraz znacząco poprawi pozycję konkurencyjną Visual Effect.

Wartość projektu: 599 256.00PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 414 120.00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem biuro@visual-effect.pl.