Stała oferta praktyk dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Specjalista ds. reklamy / obsługa programów lojalnościowych

Niniejsza oferta jest wynikiem współpracy naszej firmy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, w ramach Umowy ramowej o współpracy w zakresie krajowych praktyk studenckich skierowanych do studentów UE Katowice. Jesteśmy przekonani, że podpisana umowa przerodzi się na korzyści dla studentów Uniwersytetu i naszej firmy oraz że wspólnie z Uniwersytetem dołożymy przynajmniej kilka cegiełek do budowania karier i poprawy konkurencyjności młodego pokolenia pracowników.

O Uczelni

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku (1936 r.), jedną z pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych. Od początku stawia na edukację w zakresie wiedzy o nowoczesnej gospodarce oraz na współpracę z biznesem i administracją publiczną.

Potencjał Uczelni

Pracownicy Uczelni aktywnie uczestniczą w życiu gospodarczym – realizują prace badawcze, doradzają firmom oraz instytucjom sektora publicznego – dzięki czemu kadra Uniwersytetu ma nieustanny kontakt z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami współczesnej gospodarki. Aby podążać za ciągle zmieniającymi się realiami, oferta Uniwersytetu jest stale uatrakcyjniana i unowocześniana.

Studenci korzystają z licznych stypendiów oraz programów zagranicznych w ponad 400 firmach i blisko 200 uczelniach partnerskich na całym świecie. W swojej ponad 80-letniej tradycji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wykształcił ponad 135 tys. cenionych przez pracodawców absolwentów na wszystkich poziomach studiów. Obecnie w katowickim kampusie oraz filii w Rybniku kształci się w językach polskim i angielskim, na kierunkach o profilach ogólnoakademickim i praktycznym, ponad 8000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Oferta edukacyjna Uniwersytetu obejmuje:

Szczegóły oferty: https://www.ue.katowice.pl/kandydaci.html

Zapraszamy do współpracy: https://www.ue.katowice.pl/biznes.html